Loading...
Projectes associats 2018-03-29T22:24:55+00:00

El projecte Cerimoniali

Neix el 2008 amb la finalitat de fer públics els Llibres de Cerimònies: fonts manuscrites inèdites redactades pels mestres de cerimònies del Palau Reial de Nàpols, amb detalls del cerimonial de cort, de la vida quotidiana de la ciutat i de les relacions del Regne de Nàpols amb les altres corts europees.

L'equip de treball del Projecte Cerimoniali està format per joves professionals, graduats en facultats humanístiques, els quals durant les seves carreres han tingut experiències professionals en molts sectors de la comunicació i del patrimoni cultural.

Més informació

Grup de recerca, Ethnographies, Cultural Encounters and Religious Missions in the Iberian World (ECERM)

Pretén contribuir a un estudi exhaustiu de les dimensions ibèriques, un camp de la recerca que ha rebut una creixent atenció dels historiadors de la globalització de l'època moderna.

ECERM ha estat fundat per quatre historiadors del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que han contribuït a renovar l'estudi de les etnografies de l'època moderna, els encontres inter-culturals i la història de les missions religioses als imperis ibèrics. Al mateix temps, comptem amb membres externs que regularment cooperen amb el grup.

Els membres d'ECERM són un grup multilingüe amb un ampli ventall d'idiomes de recerca, inclòs el xinès, que publiquen en anglès, castellà, català i portuguès.

Més informació