Loading...
Projecte 1 2018-03-09T09:48:55+00:00

La Monarquia d’Espanya com a camp cultural

Investigador Principal: Joan Lluís Palos

  • Examina l’empremta d’una sèrie de pràctiques de matriu italiana en la creació d’un camp cultural que va permetre a les Monarquies Ibèriques a l’Edat Moderna l’exercici del que podem qualificar com softpower o poder tou. Per fer-ho seguim dues línies de treball.
  • La primera, centrada en l’àmbit del Mediterrani, examina el paper dels agents espanyols a Itàlia com a mediadors culturals, l’enviament a la península ibèrica d’artefactes de tot tipus i la reconfiguració dels seus significats en funció de les expectatives de patrons i públic.
  • La segona, orientada a l’àmbit de l’Atlàntic, analitza la distribució d’objectes i llenguatges d’origen italià en els dominis ultramarins de les Monarquies Ibèriques amb un èmfasi especial en la recepció, reutilització i reconfiguració de significats.