Xavier Narbón

Universitat Pompeu Fabra

Xavier Narbón

Universitat Pompeu Fabra

Paraules clau

Història cultural, Imperi S. XVI, Símbols, Persuasió, Religió i política.

Investigació actual

El meu interès principal es centra en la història cultural de les estratègies de persuasió política a l’època moderna.

El treball de recerca predoctoral actualment en curs contempla dos àmbits principals: (a) la utilització d’imatges i continguts religiosos, tant en la política de legitimació imperial de Carles V i Felip II com en el discurs contra-propagandístic dels adversaris de la monarquia hispànica; i (b) transferències culturals entre Itàlia, Països Baixos i Espanya relacionades amb aquesta construcció/destrucció simbòlica.

Entre els objectius principals d’aquest estudi es troba la localització i anàlisi d’interconnexions existents en texts, imatges, cultura material i art festiu-teatral referents al culte eucarístic, la devoció mariana i la figura de l’heroi bíblic Gedeó en la doble perspectiva que planteja la tesi.