María Castañeda Fernández

IES Cervantes,UNED

María Castañeda Fernández

IES Cervantes,UNED

Paraules clau

Època moderna, cort, diplomàcia, Itàlia, dones.

Investigació actual

M’interessa l’estudi de les xarxes de poder femenines en la Monarquia Hispànica del segle XVII, sobretot durant el regnat de Carles II. En concret, he estudiat el poder de les ambaixadores estrangeres a la Cort de Madrid, tant des d’un punt de vista polític com cultural.

Actualment estic preparant una tesi doctoral, sota la direcció de Diana Carrió-Invernizzi, sobre el poder femení d’una família nobiliària, les Cardona-Medinaceli, entre Madrid i Itàlia, per entendre com es van valer del seu llinatge per exercir el poder a través de la seva vinculació política i cultural amb els virregnats italians.

Publicacions

1. CASTAÑEDA FERNÁNDEZ, María, “Una embaxadora con mucho imperio. Lady Fanshaw en la Corte de Madrid” en Bravo, C. y Quirós, R. (ed.): La corte de los chapines. Mujer y sociedad política en la Monarquía de España, 1649-1714, Educatt, Milán, 2018.

2. CASTAÑEDA FERNÁNDEZ, María, “Un ejemplo de transculturalidad y diplomacia en la época moderna: la embajadora Lady Fanshaw en la corte madrileña (1664-1666)”en Iglesias, J.J., Pérez, R.M. y Fernández, M.F. (ed.): Comercio y cultura en la Edad Moderna, XIIIª Reunión Científica de la Fundación Española de HªModerna, Universidad de Sevilla, 2015.

3. CASTAÑEDA FERNÁNDEZ, María, “Una aproximación a la Coria feninia”, Revista Rodrigo Caro, 2, 7 (2009).